symbolic link (symlink) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

symbolic link (symlink) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm symbolic link (symlink) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của symbolic link (symlink).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • symbolic link (symlink)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    liên kết ký hiệu

    liên kết tượng trưng