symbolic programming nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

symbolic programming nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm symbolic programming giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của symbolic programming.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • symbolic programming

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự lập trình ký hiệu