symbolic(al) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

symbolic(al) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm symbolic(al) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của symbolic(al).

Từ điển Anh Việt

  • symbolic(al)

    (thuộc) ký hiệu