symbolic program nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

symbolic program nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm symbolic program giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của symbolic program.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • symbolic program

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    chương trình ký hiệu