striate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

striate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm striate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của striate.

Từ điển Anh Việt

 • striate

  /'straiit/ (striated) /strai'eitid/

  * tính từ

  có vằn, có sọc, có đường khía

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • striate

  mark with striae or striations

  marked with stria or striations