standing rib nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

standing rib nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm standing rib giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của standing rib.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • standing rib

    * kinh tế

    phần lưng súc thịt bò