standby nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

standby nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm standby giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của standby.

Từ điển Anh Việt

 • standby

  * danh từ

  số nhiều standbys

  người hoặc vật sẵn sàng làm thứ thay thế hoặc trong trường hợp khẩn cấp

  aspirin is a good standby for headaches: atxpirin là thuốc dự phòng rất tốt cho chứng nhức đầu

  * tính từ

  dự phòng, dự trữ

  standby equipment: thiết bị có sẵn để dùng khi cần

  standby ticket: vé máy bay rẻ tiền và có sẵn để bán trong trường hợp các hạng vé khác bán không chạy; vé dự phòng

  on standby

  (quân sự) sẵn sàng tuân lệnh, trực chiến

  the troops are on 24-hour standby: quân đội túc trực suốt ngày để sẵn sàng chiến đấu

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • standby

  * kinh tế

  khách chờ

  * kỹ thuật

  dự phòng

  dự trữ

  điện lạnh:

  chạy chờ

  chờ sẵn

  điện tử & viễn thông:

  vị trí chờ đợi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • standby

  something that can be relied on when needed

  ready for emergency use

  a standby generator

  a standby crew

  Similar:

  understudy: an actor able to replace a regular performer when required