standby booster nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

standby booster nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm standby booster giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của standby booster.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • standby booster

    * kỹ thuật

    máy nén dự phòng