splash (ing) lubrication nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

splash (ing) lubrication nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm splash (ing) lubrication giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của splash (ing) lubrication.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • splash (ing) lubrication

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    sự bôi trơn bằng bể dầu

    sự tra dầu bằng bầu dầu