sloughy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sloughy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sloughy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sloughy.

Từ điển Anh Việt

 • sloughy

  /'slaui/

  * tính từ

  nhiều bùn, bùn lầy nước đọng

  (thuộc) da lột; như da lột (của rắn)

  (y học) có vảy kết; có vết mục, có mảng mục; như vảy kết; như vết mục, như mảng mục

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sloughy

  * kỹ thuật

  lầy lội

  hóa học & vật liệu:

  lầy bùn

Từ điển Anh Anh - Wordnet