single silk covered wire nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

single silk covered wire nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm single silk covered wire giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của single silk covered wire.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • single silk covered wire

    * kỹ thuật

    điện:

    dây được bọc 1 lớp tơ