sine wave nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sine wave nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sine wave giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sine wave.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sine wave

    a wave whose waveform resembles a sine curve

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).