sinecurist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sinecurist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sinecurist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sinecurist.

Từ điển Anh Việt

  • sinecurist

    /'sainikjurist/

    * danh từ

    người ngồi không ăn lương, người ngồi không hưởng danh vọng