sinewiness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sinewiness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sinewiness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sinewiness.

Từ điển Anh Việt

  • sinewiness

    /'sinju:inis/

    * danh từ

    sự nổi gân, sự gân guốc, sự mạnh mẽ