sine wave (curve) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sine wave (curve) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sine wave (curve) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sine wave (curve).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sine wave (curve)

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sóng hình sin (đường sin)