shunting tractor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shunting tractor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shunting tractor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shunting tractor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • shunting tractor

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  máy kéo đẩy toa tàu

  hóa học & vật liệu:

  máy kéo lai dắt