shunting locomotive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shunting locomotive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shunting locomotive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shunting locomotive.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • shunting locomotive

  * kỹ thuật

  đầu máy ghép đoàn tàu

  đầu máy lập tàu

  giao thông & vận tải:

  đầu máy dồn