shunting track nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shunting track nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shunting track giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shunting track.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • shunting track

  * kỹ thuật

  đường nhánh lập tàu

  đường ray chuyển tàu

  đường ray lập tàu

  đường ray phân loại tàu