senile river nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

senile river nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm senile river giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của senile river.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • senile river

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    sông già