senile plaque nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

senile plaque nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm senile plaque giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của senile plaque.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • senile plaque

    * kỹ thuật

    y học:

    vùng hoại tứ não tuổi già