senile osteomalacia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

senile osteomalacia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm senile osteomalacia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của senile osteomalacia.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • senile osteomalacia

    * kỹ thuật

    y học:

    nhuyễn xương tuổi già