scarcity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scarcity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scarcity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scarcity.

Từ điển Anh Việt

 • scarcity

  /'skeəsiti/

  * danh từ

  sự khan hiếm, sự thiếu thốn, sự khó tìm

 • Scarcity

  (Econ) Sự khan hiếm.

  + Trong kinh tế học, sự khan hiếm thường sử dụng trong trường hợp các nguồn lực sẵn có để sản xuất ra sản phẩm không đủ để thoả mãn các mong muốn.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • scarcity

  * kinh tế

  sự khan hiếm

  sự thiếu

  sự thiếu hàng hóa

  thiếu hàng hóa

  tình trạng khan hiếm

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  sự hiếm

Từ điển Anh Anh - Wordnet