scarceness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scarceness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scarceness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scarceness.

Từ điển Anh Việt

  • scarceness

    /'skeəsnis/

    * danh từ

    tính chất khan hiếm, tính chất hiếm hoi

Từ điển Anh Anh - Wordnet