sanitary ware nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sanitary ware nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sanitary ware giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sanitary ware.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sanitary ware

    * kỹ thuật

    đồ sứ vệ sinh

    xây dựng:

    đồ vệ sinh