rarefied nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rarefied nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rarefied giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rarefied.

Từ điển Anh Việt

 • rarefied

  /'reərifaid/

  * tính từ

  đã loâng đi (không khí)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • rarefied

  * kinh tế

  đã loãng đi

  * kỹ thuật

  được làm loãng

  được pha loãng

  loãng

  thưa

  xây dựng:

  bị chảy rã

Từ điển Anh Anh - Wordnet