radioactive decay nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

radioactive decay nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm radioactive decay giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của radioactive decay.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • radioactive decay

  * kỹ thuật

  phân rã phóng xạ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • radioactive decay

  Similar:

  decay: the spontaneous disintegration of a radioactive substance along with the emission of ionizing radiation

  Synonyms: disintegration