quill nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

quill nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm quill giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của quill.

Từ điển Anh Việt

 • quill

  /kwil/

  * danh từ

  ống lông (lông chim)

  lông cánh; lông đuôi ((cũng) quill feather)

  lông nhím

  bút lông ngỗng ((cũng) quill pen); phao bằng ống lông (để đi câu); tăm bằng ống lông; cái gảy đàn bằng ống lông

  ông chỉ, thoi chỉ

  (âm nhạc) cái sáo

  thanh quế

  vỏ canh ki na cuộn vỏ đỏ

  to drive a quill

  (đùa cợt) làm nghề viết văn

  làm nghề cạo giấy

  * ngoại động từ

  cuộn thành ống

  cuộn chỉ vào ống

Từ điển Anh Anh - Wordnet