quill pen nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

quill pen nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm quill pen giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của quill pen.

Từ điển Anh Việt

  • quill pen

    * danh từ

    bút lông ngỗng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • quill pen

    Similar:

    quill: pen made from a bird's feather