quiller nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

quiller nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm quiller giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của quiller.

Từ điển Anh Việt

  • quiller

    * danh từ

    (ngành dệt) máy đánh ống sợi ngang