protecting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

protecting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm protecting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của protecting.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • protecting

  * kỹ thuật

  an toàn

  bảo hiểm

  bảo vệ

  phòng ngừa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • protecting

  shielding (or designed to shield) against harm or discomfort

  the protecting blanket of snow

  a protecting alibi

  Similar:

  protect: shield from danger, injury, destruction, or damage

  Weatherbeater protects your roof from the rain

  protect: use tariffs to favor domestic industry