preparation work nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

preparation work nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm preparation work giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của preparation work.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • preparation work

    * kỹ thuật

    công tác chuẩn bị