preparation fire nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

preparation fire nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm preparation fire giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của preparation fire.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • preparation fire

    fire delivered on a target in preparation for an assault

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).