prairie sagewort nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prairie sagewort nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prairie sagewort giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prairie sagewort.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • prairie sagewort

    Similar:

    wormwood sage: silky-leaved aromatic perennial of dry northern parts of the northern hemisphere; has tawny florets

    Synonyms: Artemisia frigida

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).