prairie star nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prairie star nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prairie star giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prairie star.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • prairie star

    plant with mostly basal leaves and slender open racemes of white or pale pink flowers; prairies and open forest of northwestern United States to British Columbia and Alberta

    Synonyms: Lithophragma parviflorum

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).