prairie-wolf nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prairie-wolf nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prairie-wolf giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prairie-wolf.

Từ điển Anh Việt

  • prairie-wolf

    /'preəriwulf/

    * danh từ

    (động vật học) chó sói đồng c