pinion wheel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pinion wheel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pinion wheel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pinion wheel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pinion wheel

  * kỹ thuật

  bánh răng chủ động

  pi nhông

  cơ khí & công trình:

  bánh răng nhỏ