pinion shaft flange nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pinion shaft flange nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pinion shaft flange giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pinion shaft flange.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pinion shaft flange

    * kỹ thuật

    ô tô:

    mặt bích trục bánh răng