pinion (gear) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pinion (gear) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pinion (gear) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pinion (gear).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pinion (gear)

    * kỹ thuật

    ô tô:

    bánh răng nhỏ