pinion gear nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pinion gear nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pinion gear giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pinion gear.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pinion gear

  * kỹ thuật

  bánh răng chủ động

  bánh răng hành tinh

  xây dựng:

  bánh (răng) lái

  ô tô:

  bánh răng nhỏ chủ động