pinion shaft nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pinion shaft nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pinion shaft giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pinion shaft.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pinion shaft

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    trục bánh răng