pinion cage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pinion cage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pinion cage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pinion cage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pinion cage

    * kỹ thuật

    lồng bánh vệ tinh