pavement structure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pavement structure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pavement structure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pavement structure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pavement structure

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  cấu tạo đa giác

  xây dựng:

  kết cấu lòng đường