palma christi nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

palma christi nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm palma christi giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của palma christi.

Từ điển Anh Việt

  • palma christi

    /'pælmə'kristi/

    * danh từ

    (thực vật học) cây thầu dầu

Từ điển Anh Anh - Wordnet