mesh in nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mesh in nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mesh in giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mesh in.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • mesh in

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    truyền tốc độ