long-range nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

long-range nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm long-range giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của long-range.

Từ điển Anh Việt

 • long-range

  /'lɔɳ'reindʤ/

  * tính từ

  có tầm xa

  long-range gun: súng bắn tầm xa

 • long-range

  tác dụng tầm xa

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • long-range

  * kỹ thuật

  cỡ lớn

  điện lạnh:

  tác dụng xa

  tầm xa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • long-range

  involving an extended span of time

  long-range goals

  suitable for or reaching long distances

  long-range nuclear capability