liquid manure pit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

liquid manure pit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm liquid manure pit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của liquid manure pit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • liquid manure pit

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    hố thu nước phân

    rãnh thu nước