joke nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

joke nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm joke giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của joke.

Từ điển Anh Việt

 • joke

  /dʤouk/

  * danh từ

  lời nói đùa, câu nói đùa

  to crack a joke: nói đùa một câu

  to play a joke on someone: đùa nghịch trêu chọc ai

  to know how to take a joke: biết nghe nói đùa, không để tâm giận lời nói đùa

  a practical joke: trò đùa ác ý, trò chơi khăm

  trò cười (cho thiên hạ)

  chuyện đùa; chuyện buồn cười, chuyện lố bịch; trường hợp xảy ra buồn cười

  it is no joke: không phải là chuyện đùa

  the joke is that: điều buồn cười là

  * động từ

  nói đùa

  đùa bỡn, giễu cợt; trêu chòng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • joke

  a humorous anecdote or remark intended to provoke laughter

  he told a very funny joke

  he knows a million gags

  thanks for the laugh

  he laughed unpleasantly at his own jest

  even a schoolboy's jape is supposed to have some ascertainable point

  Synonyms: gag, laugh, jest, jape

  a triviality not to be taken seriously

  I regarded his campaign for mayor as a joke

  tell a joke; speak humorously

  He often jokes even when he appears serious

  Synonyms: jest

  act in a funny or teasing way

  Synonyms: jest

  Similar:

  jest: activity characterized by good humor

  Synonyms: jocularity

  antic: a ludicrous or grotesque act done for fun and amusement

  Synonyms: prank, trick, caper, put-on