jocularity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

jocularity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm jocularity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của jocularity.

Từ điển Anh Việt

 • jocularity

  /,dʤɔkju'læriti/

  * tính từ

  sự vui vẻ, sự vui đùa

  thái độ hài hước, hành động hài hước; lời nói hài hước vui đùa, lời nói đùa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • jocularity

  Similar:

  jocundity: a feeling facetious merriment

  jocosity: fun characterized by humor

  jest: activity characterized by good humor

  Synonyms: joke