iris verna nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

iris verna nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm iris verna giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của iris verna.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • iris verna

    Similar:

    dwarf iris: low-growing spring-flowering American iris with bright blue-lilac flowers

    Synonyms: vernal iris

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).