influence surface nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

influence surface nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm influence surface giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của influence surface.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • influence surface

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    mặt ảnh hưởng